شرکت پایافنر در سال 1384تاسیس شده و در سال 1389 مفتخر به دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو 9001-2008 از شرکت QAL انگلستان گردیده است .